Disclaimer

Disclaimer voor www.3d-i.be

3D&I (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.3d-i.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
3D&I behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

3D&I spant zich in om de inhoud van www.3d-i.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.3d-i.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 3D&I.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.3d-i.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 3D&I.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.3d-i.be. 3D&I oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.3d-i.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 3D&I nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 3D&I en haar licentiegevers en bezoekers.
De inhoud van www.3d-i.be is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Ga je akkoord? Manage cookies
You are using a really old version of
Internet Explorer, download a safe browser to upgrade your browser.
x